• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội

Có 104 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
2 Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
3 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
4 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
5 Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
7 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
8 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
9 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
10 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
11 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
12 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
13 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
14 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
15 Giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
16 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
17 Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
18 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Tiền lương Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
19 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
20 Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
21 Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
22 Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
23 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
24 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
25 Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
26 Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
27 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
28 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
29 Thủ tục giám định vết thương còn sót Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
30 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
31 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
32 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
33 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
34 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
35 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
36 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
37 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
38 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
39 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
40 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
41 Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
42 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
43 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
44 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
45 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
46 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
47 Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
48 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
49 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
50 Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
51 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
52 Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
53 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
54 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
55 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
56 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
57 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
58 Tên thủ tục: Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
59 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
60 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
61 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III Tiền lương Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
62 Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
63 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
64 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
65 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
66 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
67 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
68 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
69 Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
70 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
71 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
72 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
73 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
74 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
75 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
76 Giám định vết thương còn sót Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
77 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
78 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
79 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
80 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
81 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
82 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
83 Xét tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
84 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
85 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
86 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
87 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
88 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
89 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
90 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
91 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
92 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
93 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
94 Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
95 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
96 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
97 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
98 Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
99 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
100 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
101 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19 Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
102 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19 Lao động, tiền lương, quan hệ lao động Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
103 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Việc làm Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
104 Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên Người có công Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Top