Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Can Lộc

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2022

Trong năm 2022 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 18649 hồ sơ

- Đã xử lý: 18076 hồ sơ

99.7%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN​ HUYỆN CAN LỘC
 
 
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Can Lộc
 
Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh