Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Can Lộc

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2023

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 9515 hồ sơ

- Đã xử lý: 9290 hồ sơ

99.8%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN​ HUYỆN CAN LỘC
 
 
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Can Lộc
 
Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh